2019 Avrupa'da Yılın Otomobili Kim Oldu?

21.04.2022 3 Dakika Okuma Süresi

Tamamen Elektrikli Jaguar I-PACE Avrupa’da Y?l?n Otomobili Seçildi

?ngiliz üretici Jaguar’?n ilk elektrikli modeli I-PACE, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisinin de?erlendirmesi sonucunda Avrupa’da Y?l?n Otomobili (Car of The Year) seçildi.

Dünyan?n en prestijli otomobil ödüllerinden biri olarak kabul edilen Avrupa’da Y?l?n Otomobili 2019 (COTY) seçmelerinde bu y?l?n galibi tamamen elektrikli Jaguar I-PACE oldu. Birbirinden ba?ar?l? 6 rakibini geride b?rakan Jaguar I-PACE, ?ngiliz üreticiye de tarihindeki ilk COTY ödülünü kazand?rd?. Alan?nda uzman, 23 ülkeden 60 otomobil gazetecisi taraf?ndan teknik inovasyon, tasar?m, performans, verimlilik ve fiyat?na kar??l?k sundu?u de?er gibi önemli ba?l?klar alt?nda de?erlendirilen 7 finalist otomobil aras?ndan birincili?e ç?kmay? ba?aran Jaguar I-PACE, son 1 y?lda kazand??? 56 ödülün en k?ymetlisi olarak görülen COTY 2019’un da sahibi oldu

Jaguar Land Rover CEO’su Prof. Dr. Ralf Speth de konuyla ilgili yapt??? aç?klamada ?unlar? söyledi: “?lk tamamen elektrikli modelimizin ayn? zamanda Avrupa’da Y?l?n Otomobili ödülünü kazanan ilk Jaguar olmas? bize büyük bir gurur veriyor. I-PACE, ?ngiltere'de s?f?rdan tasarland? ve üretildi. I-PACE ?u anda teknolojik olarak piyasadaki en geli?mi? elektrikli araç. Gerçekten tüm kurallar? altüst etti. Avrupa’da Y?l?n Otomobili ödülünü kazanmam?z, dünya standartlar?ndaki ekibimizin neler yapabilece?ini gösterdi?i gibi ayn? zamanda bizim için de onur veren bir ba?ar?y? temsil ediyor.”

Birle?ik Krall?k'ta tasarlanan ve geli?tirilen Jaguar I-PACE, bugüne kadar 8.000'den fazla kullan?c?ya teslim edildi. Tamamen elektrikli güç aktarma organlar? ve benzersiz alüminyum mimarisiyle s?ra d??? bir sürü? deneyimi ya?atan Jaguar I-PACE, spor otomobil performans? ve SUV pratikli?ini bir arada sunuyor.

Jaguar I-PACE, Almanya, Norveç ve ?ngiltere’de Y?l?n Otomobili, BBC TopGear dergisi Y?l?n Elektrikli Otomobili, Çin’de Y?l?n Ye?il Otomobili ve Autobest’in ECOBEST Ödülü de dâhil olmak üzere son bir y?l içinde dünya çap?nda 55 ödülün sahibi oldu.

Jaguar I-PACE hakk?nda: Jaguar’?n tamamen elektrikli ilk performans SUV’u Yeni Jaguar I-PACE, 470 km’lik menzili, 4,8 saniyede 100 km/sa h?za ula?an performans? ile heyecan verici bir sürü? deneyimi sunan, batarya teknolojisine sahip bir elektrikli araç. Yeni Jaguar I-PACE’in 90 kWh gücündeki bataryas? yüksek enerji yo?unluklu lityum iyon hücrelerinden meydana geliyor. Yeni Jaguar I-PACE’te bulunan iki sabit m?knat?sl? senkron elektrikli motor 400 BG güç ve 696 Nm tork üretiyor.

Blog

Yorumlar

Ziyaretçi olarak yorum yapıyorsun.